STARTNOTITIE BESTEMMINGSPLAN

PRINSES IRENEBUURT EN OMGEVING

 

Concept

juni 2003

Inhoudsopgave

 

 

1                    Inleiding                                                                                                                                    

 

2                    Beleidskader                                                                                                     

 

2.1   Vigerend bestemmingsplan

2.2   Voorbereidingsbesluit

2.3   Beleid hogere overheden

2.3.1          Structuurplan Open Stad 1996

2.3.2          Ontwerpstructuurplan Kiezen voor Stedelijkheid

2.3.3          De hoofdgroenstructuur geordend

2.3.4          Visie Noordzone

2.4   Stadsdeelbeleid

2.4.1          Nota Woningonttrekking

2.4.2          Categorisering Wegennet in stadsdeel Zuideramstel

2.4.3          Notitie Kinderopvang

2.4.4          Nota Woningvoorraad 2002-2010

2.4.5          Nota Welstandsbeleid Zuideramstel

2.4.6          Parkeren in Zuideramstel

2.4.7          Visie Beatrixpark

 

3                    Analyse plangebied                                                                                                       

 

3.1   Omschrijving en motivering plangrenzen

3.2   Beschrijving per deelgebied

3.2.1          Parnassusweg e.o.

3.2.2          Woonwijk met verscheidene soorten rijtjeswoningen

3.2.3          Minervabuurt

3.2.4          Beethovenstraat e.o.

3.2.5          Beatrixpark

 

4                    Uitgangspunten bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan                          

 

5                    Milieuaspecten                                                                                                  

 

6                    Uitvoerbaarheid                                                                                                  

6.1   Economische uitvoerbaarheid

6.2   Inspraak

6.3   Overleg ex Artikel 10 BRO                                                                      naar pag. 2