Ten westen van de Parnassusweg staan 4 middelhoge woongebouwen, waarvan de onderste bouwlaag gebruikt wordt voor bergingen en parkeren. De blokken zijn hoofdzakelijk oost-west georiënteerd met groenstroken aan de achterzijde.

Aan de Dirk Schaeferstraat zijn langs de kade van de insteekhaven tevens 4 villa’s gebouwd. Vrijstaande woningen, oorspronkelijk bestaande uit 2 bouwlagen met een plat dak. Op nummer 57 is inmiddels een dakopbouw geplaatst, voor nummer 61 is een bouwaanvraag ingediend voor een dakopbouw met dakterras.

 

Het Spinoza Lyceum is gevestigd aan de Locatellikade. De school bestaat uit diverse gebouwen met verschillende bouwhoogtes, aaneengesmeed tot één geheel. De oude bebouwing is voorzien van de kap, de rest van een plat dak. Qua bouwhoogte sluit het aan bij de aangrenzende bebouwing en het aan de overzijde van het Zuideramstelkanaal gerealiseerde plan Zuid van Berlage.

Vanwege ruimtegebrek is aan de zijde van de Parnassusweg een aantal noodgebouwen neergezet. Het hele complex wordt omgeven door een smalle groenstrook. Grenzend aan het schoolterrein staat een bungalow met een grote tuin.

 

Ondanks de aanwezige noodgebouwen heeft het Spinozalyceum nog steeds te kampen met ruimtegebrek. De school heeft aangegeven te willen uitbreiden, aangezien een andere locatie of sloop-nieuwbouw financieel gezien niet tot de mogelijkheden behoort.  

 

Tussen de Peter Anrooystraat en de Johannes Worpstraat ligt het Anrooygebouw, een kantoorgebouw met een inpandige parkeergarage bestaande uit 2 lagen, waarvan de onderste laag in het souterrain.

 

3.2.2 Woonwijk met verscheidene soorten rijtjeswoningen

De naoorlogse bouwblokken tussen de Willem Pijperstraat en de Prinses Marijkestraat zijn voornamelijk noord-zuid georienteerd en bestaan uit 2 bouwlagen met (a)symmetrisch zadeldak, plat dak of dakopbouw (soort teruggelegde 3e verdieping). De stijl is hoofdzakelijk modernistische met een aantal traditionele elementen, zoals dakranden, lijsten, luifels, erkers en balkons. Sommige woningen zijn inmiddels voorzien van een dakkapel, uitbouw of aanbouw. Hiervoor zijn momenteel geen richtlijnen, waardoor het risico bestaat dat de architectonische eenheid van de buurt verloren gaat. De buurt kent een strokenstructuur die op de koppen is afgesloten met garages. Alle woningen hebben zowel een voortuin, als een diepe achtertuin met daarin een stenen berging.

 

In het Zuideramstelkanaal, aan de Henri Viottakade, liggen pleziervaartuigen afgemeerd.

 

3.2.3 Minervabuurt

Van Eesteren heeft in zijn uitbreidingsplan Zuideramstelkanaal rekening gehouden met de symmetrische opzet van Berlage voor het westelijk deel van Plan Zuid en heeft de Minervalaan, die hierbij de centrale as vormt, doorgetrokken tot aan de ringspoorbaan. In combinatie met de min of meer symmetrische bebouwing vormen de beide plannen een samenhangend geheel.

 

Vandaag de dag is de Minervalaan nog steeds de centrale, goene as tussen het Hilton hotel aan de noordzijde en het Zuidplein aan de zuidzijde. In de plannen voor ontwikkeling van de Zuidas neemt de Minervalaan een belangrijke plaats in. Vormgegeven als een reeks van pleinen is de Minerva-as voor de Zuidas een bijzondere verblijfsruimte met een verkeersluw karakter. Het is de bedoeling om elk plein een eigen karakter te geven en de Minervalaan in de toekomst te laten aansluiten op de nog te ontwikkelen Boelengracht in Buitenveldert. Voorwaarde hiervoor is dat de A10 ondergronds komt te liggen, het zg. dokmodel

                                                                                                                                  naar pag. 12

                                                                                                          (het kan geruime tijd duren voordat het plaatje op de volgende pagina geladen is.... geduld)