Figuur 4 Minerva-as

 

De woningen in de Minervabuurt bestaan uit vrijstaande villa’s en twee-onder-een-kap woningen, overwegend bestaand uit 2 bouwlagen met een plat dak. Onder de villa’s zijn ook een aantal varianten te vinden met één bouwlaag of met een lessenaarsdak of een zeer licht hellend zadeldak.

De grote tuinen rondom de woningen geven de buurt een ruimtelijk en groen karaker, wat versterkt wordt door de groene middenstrook van de Minervalaan. 

 

3.2.4 Beethovenstraat e.o.

In tegenstelling tot de Parnassusweg is de bebouwing aan weerszijde van de Beethovenstraat, bestaande uit 5 bouwlagen, voornamelijk oost-west georiënteerd. Door deze oost-west situering loopt de invloed van het Beatrixpark ver de buurt in. De eerste bouwlaag wordt gebruikt voor parkeren en bergingen. Ten westen van de Beethovenstaat zijn de appartementencomplexen aan de achterzijde ter hoogte van de eerste bouwlaag voorzien van dakterrassen met een onderdoorgang. In een aantal gevallen wordt de ruimte eronder benut voor garages of kantoorruimte.

Op de koppen aan de ventweg van de Beethovenstraat zijn in de eerste bouwlaag bedrijfjes en een café gevestigd. In de woonbebouwing aan de Cornelis Dopperkade is een onderdoorgang opgenomen met een hoogte van 6 meter.

Naast deze bouwblokken staan een aantal rijtjeswoningen die qua stijl vrijwel gelijk zijn aan de woningen westelijk van de Minervabuurt.

 

Op de hoek van de Prinses Margrietstraat en de Prinses Irenestraat staat een kerk in combinatie met een woning en een kinderdagverblijf. Het gebouw is grillig gevormd met een bouwhoogte varierend van 3 tot 10 meter en wordt omgeven door een groenstrook.

Naast de kerk staat het Publicisgebouw, wat een kantoorbestemming heeft. Nieuwbouwplannen voor dit gebouw zijn destijds afgewezen en het is niet bekend of er nieuwe plannen worden ontwikkeld.

 

Tussen de Beethovenstraat en het Beatrixpark staat op de grens van het plangebied een flat met 10 bouwlagen, waarnaast een aantal garages. Parallel aan de Beethovenstraat is een rijtje garages gebouwd met daarboven een kantoor van het VBO.  

 

In het verlengde van de Beethovenstraat gaat een brug over het Zuideramstelkanaal, waarvan het brugwachtershuisje aan de linkerzijde in gebruik is als tabakswinkel. Aan de overzijde is een GEB-huisje. Op het trottoir langs de rijbaan is in een vrijstaand gebouwtje een groentenwinkel gevestigd.

                                                                                                                                      naar pag. 13