3.2.5 Beatrixpark

Het Beatrixpark is oprgericht in 1938 en wordt ook wel gezien als een symboolfunctie in de eeuwige strijd tussen recreatie natuurbehoud en economische belangen. De aanleg maakte deel uit van de Grote Werken die in de jaren dertig werden ondernomen ter bestrijding van de werkeloosheid. In Berlage’s Plan Zuid van 1917 was al een park opgenomen, dat aanzienlijk groter was dan het park dat er uiteindelijk in 1938 kwam, het jaar waarin prinses Beatrix werd geboren.

In 1972 was het park onderdeel van het expositieterrein van de Floriade. Na afloop van de expositie zijn diverse elementen behouden gebleven, waaronder de kruidentuin, de coniferenhoek, de vaste plantentuin (een met planten omringde vijver) en het cirkelpatroon van natuursteen in de grote speelweide.

Voor het Beatrixpark wordt in samenwerking met het projectbureau Zuidas een visie opgesteld, welke betrekking heeft op het deel dat binnen dit bestemmingsplan valt en het “nieuwe”deel, dat binnen het grootstedelijk gebied Zuidas gelegen is. Doel is om te komen tot een plan voor het Beatrixpark waarmee, in samenhang met de ontwikkeling van de Zuidas, stap-voor-stap wordt toegewerkt naar een stadspark dat optimaal is ingepast in de omgeving.

In het verleden zijn een aantal initiatieven om in het park een horeca functie te realiseren afgewezen.

 

 

                                                                                                                                naar pag. 14