Het gemaal bij de toegangsbrug naar het Beatrixpark zal door middel van een nadere aanduiding op de kaart worden weergegeven. Het Beatrixpark zelf, wat onderdeel is van de hoofdgroenstructuur van Amsterdam, krijgt een parkbestemming. In de voorschriften zal aandacht worden besteed aan de regelgeving waarmee de diverse in het park aanwezige functies mogelijk gemaakt worden.
                                                                                                                                 naar pag. 16