1. Inleiding

Eind september 2002 heeft het Dagelijks Bestuur het “Plan van aanpak herziening bestemmingsplannen Zuideramstel” vastgesteld. In deze notitie wordt een voorstel gedaan voor de volgorde waarin oude bestemmingsplannen in het stadsdeel Zuideramstel moeten worden herzien. De Prinses Irenebuurt en omgeving krijgt in deze notitie de hoogste prioriteit. Niet alleen omdat de vigerende bestemmingsplannen sterk verouderd zijn, maar ook omdat er door de toenemende druk vanuit de Zuidas behoefte is aan een actueel planologisch juridisch kader. Er komen bij het stadsdeel regelmatig bouwaanvragen binnen die afwijken van de vigerende plannen en waarvoor een artikel 19 procedure gevolgd moet worden.

Tevens vinden er ingrijpende ontwikkelingen plaats in het aangrenzende gebied van de Zuidas. Een alert reageren is geboden om de kwaliteit van de Prinses Irenebuurt te behouden en gelijktijdig te profiteren van een kwaliteitssprong door deze grootschalige regionale en internationale ontwikkelingen. De bescherming die het rustige, groene en ruim opgezette woonmilieu aan het vorige zeer gedetailleerde bestemmingsplan kon ontlenen dient gecontinueerd te worden. Tegelijkertijd is het van belang om te onderkennen dat maatschappelijke ontwikkelingen via vele anticipaties  het bestemmingsplan eenvoudig opzij zetten. Er moet waar mogelijk meegelift kunnen worden met de dynamische ontwikkelingen van de tijd, in ieder geval met de Zuidas-projecten in de nabije omgeving.

 

 

 

                                                                                                                         naar pag. 3

                                                                                                   (het kan geruime tijd duren voordat het plaatje op de volgende pagina geladen is.... geduld)