Introductie 

Actueel 

Bestuur 

Lid worden 

Zuidas 

Parkeren 

Afval 

Natuur 

Archief 

Links 

Foto van de week 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actueel

Rechtbank verklaart beroep in parkeerzaak ongegrond
Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan
Schriftelijk pleidooi in parkeerzaak ingediend bij Hof Amsterdam
Foto's buurtborrel 12 november 2005 in Sushi Time, WTC
Ondergronds inzamelen huisvuil vanaf 21 oktober 2005
Raadsadres Strawinskylaan
Jubileumboek verschenen
Inspraakreactie op de nota Parkeren
Foto's jaarvergadering 2005
Viering 50-jarig bestaan Irenebuurt en jubileumboek
Bezwaar tegen lichtreclame ABN AMRO ongegrond verklaard
Bewonersbrief renovatie voormalige Assurantiebeurs
Impressie van de toekomstige Zuidas volgens Lieneke Meurs
Bouwvergunning verleend voor kunstobject op speelveld Irenestraat

Nuon laat oliegestookte warmtecentrale draaien
Inspraak projectbesluit Fred. Roeskestraat op 11 oktober
Foto's voetbaltournooi 2004
Foto's ernstige wateroverlast op 23 augustus 2004
Geen GFT-inzameling meer per 1 juli 2004
Foto's opening Zuidplein en nieuwe WTC-toren
Lichthinder nieuwe WTC-toren drijft bewoners tot wanhoop en gedichten
Feestelijke opening Zuidplein 25 juni 2004
Foto's jaarvergadering 3 juni 2004
Informatie over toekomstig ondergronds afvalinzamelsysteem
Eindelijk oversteekplaatsen Beethovenstraat
Prinses Irenebuurt in conceptnota welstandsbeleid
Esdoorns Prinses Irenestraat 31 t/m 36: uitstel van executie gekregen
Stadsdeel gaat optreden tegen hondenpoep
Eerste gierzwaluwneststenen ingemetseld
GS tegen wijziging plankaart structuurplan
Commentaar Vereniging op startnotitie bestemmingsplan
Correspondentie over concept-Visie Noordzone
Startnotitie Bestemmingsplan Prinses Irenebuurt en omgeving verschenen
Irenegracht nieuwe bedreiging voor buurt
Nieuwe buurtregisseur
Foto's jaarvergadering 2003
Foto's architectuurwandeling met Gijs Vorstman
Foto's informatiebijeenkomst parkeren
Foto's bijeenkomst met politie, cijfers aangiften 2002
Foto's egel- en gierzwaluwavond
Reclameverlichting Mahler4 met dieselolie
Foto's spreekuur Dagelijks Bestuur Stadsdeel in Thomaskerk
Artikel van J.L. Dulfer over het Zandland op de site geplaatst
Actie Buurt in Beweging in de Irenebuurt
Brand in de Henriëtte Bosmansstraat; oorzaak inmiddels bekend
Bomen Station Zuid/WTC gekapt
Prinses Irenebuurt 30km-gebied
Schade na storm valt mee
Meisjesbende opgerold