Bestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde

Het bestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde is te vinden door te klikken op: Zuidas-Strawinsky Zuidzijde. Het plan moet de uitbreiding van het WTC mogelijk maken, de transformatie van de voormalige Akzotoren tot een hotel en de uitbreiding van het kantoorvolume van de voormalige Stibbetoren. De twee nieuwe torens worden 2Amsterdam genoemd. De vereniging heeft een zienswijze ingediend tegen het ontwerpplan. Ook buurtbewoners hebben zienswijzen ingediend. Zie ook de zienswijze van de Bomenstichting. Op 27 september 2017 is het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Er zijn geen wijzigingen in verband met de zienswijzen. Zie de bekendmakingen in het Gemeenteblad en de Staatscourant. De Bomenstichting heeft op 24 november 2017 beroep ingesteld.