Erfpacht


Wat u kunt doen:

1. Uw mening geven over de voorgestelde Overstapregeling uiterlijk 19 februari 2017: www.amsterdam.nl/erfpacht
Speciaal voor onze buurt heeft de vereniging een voorbeeldbrief opgesteld die kan dienen als uw inspraakreactie op de voorgestelde erfpachtoverstapregeling.
Zie ook: Woeker Rapport Erfpacht - samenvatting van feiten en argumenten

2. Aanmelden bij SEBA: Stichting Erfpachters Belang Amsterdam
E-mail aanmelden nieuwsbrief: penningmeester@erfpachtinamsterdam.nl

  1. Aanmeldings- en volmachtformulier voor te starten rechtszaak: http://www.erfpachtinamsterdam.nl/aanmelding-volmacht-SEBA.pdf (invullen, ondertekenen en opsturen aan SEBA)
  2. Niet verzekerd: U kunt uw donatie van € 150,- overmaken op rekening NL63 ABNA 0598 8045 79 t.n.v. Erfpachters Belang ADAM te Amsterdam. Als u uw e-mail adres in de omschrijving van de betaling opneemt, wordt u periodiek door de SEBA op de hoogte gehouden.
  3. Wel verzekerd: Stuur een standaardbrief naar uw rechtsbijstandsverzekeraar, zie http://www.erfpachtinamsterdam.nl/verzekerden.html. De SEBA ontvangt graag een kopie van de antwoordbrief die u ontvangt van uw verzekeraar.
3. Lid worden van onze vereniging en op de hoogte blijven van het laatste nieuws: www.irenebuurt.nl/lidworden.html