Conclusie:
Gezien de op handen zijnde renovatie en het verleggen van de stadsverwarming in het genoemde gedeelte van de Prinses Irenestraat hebben wij besloten om de kapvergunning in te trekken. In kader van de ophanden zijnde renovatie komen wij met een nieuwe kapaanvraag. Dit zal medio 2004 zijn.
Het zou ook mogelijk kunnen zijn dat de volgende aanvraag via de centrale stad gaat in verband met het project ZuidAs.
esdoornsbrv040304-1.jpg
Hoogachtend,
G de Ruijter hoofdopzichter