Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg
H. Bosmansstraat 53 1077 XG Amsterdam
www.irenebuurt.nl

Samenvattend pleidooi voor het niet verlagen van de Strawinskylaan:

Historie: sinds het Masterplan Zuidas werd vastgesteld, nu al weer 10 jaar geleden, is door bestuurders meerdere malen voorgesteld de Strawinskylaan te verlagen. Even zovele malen is na heftige protesten van bewoners, scholen en Fietsersbond door de gemeenteraad besloten dat de Strawinskylaan hoog moet blijven. Laatstelijk een jaar geleden bij het besluit over de bypass van tramlijn 5 over de verhoogde Strawinskylaan.

De verhoogde Strawinskylaan/Beethovenstraat/Parnassusweg moet blijven vanwege:

1.  Behoud verkeersveilige en ononderbroken fietsroutes
De zes onderdoorgangen van de hoge Strawinskylaan van twee van de belangrijkste lange-afstand hoofdfietsroutes van Amsterdam waarborgen een verkeersveilige en ononderbroken Noord-Zuid verbinding (centrum-Buitenveldert) en Oost-West verbinding (Amstel-Osdorp).
Een extra pluspunt van de thans bestaande situatie is de keuzemogelijkheid van sociaal veilige fietsroutes voor in de nacht en avond via de Prinses Irenebuurt.

2.  Behoud verkeersveiligheid scholieren
In de onmiddellijke nabijheid van de Strawinskylaan zijn acht grote scholen gelegen met zo'n 5.000 tot 6.000 scholieren en leerkrachten die, fietsend of lopend, meerdere keren per dag gebruik maken van de veilige onderdoorgangen onder de verhoogde Strawinskylaan/Beethovenstraat/Parnassusweg.

3.  Behoud veilige toegang naar station Zuid (NS en GVB)
Veilige toegang naar station Zuid voor een groot deel van de geplande 230.000 (!) dagelijkse treinreizigers en naar metro, tram en bus kan uitsluitend via de bestaande onderdoorgangen.
Een gelijkvloerse fiets-, en voetgangersoversteekplaats over de zesbaans Strawinskylaan leidt tot chaotische toestanden, ook voor het gemotoriseerde verkeer op zo'n verlaagde Strawinskylaan.

4.  Behoud speel-, en grasveld
In het verlengde van het Zuidplein, ten noorden van de Strawinskylaan, ligt een kleine, groene oase van rust die door de verhoogde Strawinskylaan wordt afgeschermd van de drukte van de Zuidas. Hier wordt gevoetbald, spelen kinderen en kantoormedewerkers lunchen hier op een bankje in de zon. Bij verlaging van de Strawinskylaan ontstaat hier een druk kruispunt met taxistandplaatsen, bushaltes, tramhaltes, autoverkeer, enz. die dit waardevolle gebiedje vernietigen.

5.  Verkeers-, en parkeeroverlast in woonbuurt (Prinses Irenebuurt) beperken
Een verlaagde Strawinskylaan zal leiden tot filevorming en uitnodigen tot het benutten van de Prinses Irenebuurt als sluiproute. De smalle woonstraatjes van deze buurt zijn totaal ongeschikt om een nog groter verkeers-, en parkeeraanbod vanuit de Zuidas op te vangen. De verwijdering van de natuurlijke barriére van de verhoogde Strawinskylaan zal het karakter van een groene en rustige woonbuurt ernstig aantasten.

6.  Behoud fietsenstallingen
Waar moeten die twee fietsenstallingen met 2.500 fietsen onder de Strawinskylaan straks heen?

De verhoogde Strawinskylaan zorgt voor scheiding van verkeersstromen en ruimtelijke scheiding tussen Rood en Groen en tussen hoog-, en laagbouw.
De zes onderdoorgangen garanderen kruisingsvrij fiets-, en voetgangersverkeer in een steeds verkeersintensiever wordend gebied dat daardoor goed toegankelijk blijft, waardoor ongewenst autoverkeer wordt beperkt. De verhoogde Strawinskylaan vormt nu een natuurlijke barrière tussen hoogbouw, ten zuiden en laagbouw, ten noorden. De verhoogde Beethovenstraat vormt een nuttige afscheiding en is een welkome overgang tussen het groene, parkachtige Beethovenkavel en het betonnen WTC-gebied.

Daarom wensen wij dat:
In het conceptadvies aan de Centrale Stad betreffende het concept uitvoeringsbesluit ‘Beethoven' de paragraaf in de eerste alinea op blz. 2 over de verlaging van de Strawinskylaan geschrapt wordt .

Namens Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg, Sjef Peeraer, 7 december 2006