Informatiebijeenkomst water voor bewoners Irenebuurt

Op 7 december 2015 was er een presentatie over de (grond)waterproblematiek in de Irenebuurt.
Presentatie
Verslag
Brief met vragen van het bestuur d.d. 1 februari 2016
Antwoordbrief van directeur Zuidas d.d. 3 mei 2016
Antwoordbrief van themamanager water d.d. 24 mei 2016
Wateroverlast Prinses Marijkestraat en omgeving (archief)

Brief met antwoorden op vragen over water
In een brief van 24 mei 2016 heeft de themamanager water van de Zuidas de vragen van de vereniging over grondwater en wateroverlast beantwoord.