Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg

                               H. Bosmansstraat 53  1077 XG  Amsterdam

               Postgiro 4459928  www.geocities.com/irenebuurt

                                                                                                             

Amsterdam, mei 2004

 

Geachte buurtbewoner(s),

 

De Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg is de vereniging van buurtbewoners die zich inzet voor behoud en verbetering van het leefklimaat in de buurt begrensd door het Beatrixpark, het Zuider Amstelkanaal, de Dirk Schäferstraat en de Strawinskylaan. De vereniging is alert op de negatieve gevolgen van de grootschalige kantoorontwikkeling in de buurt. Met dit stencil en via de website www.geocities.com/irenebuurt informeren wij u over de laatste ontwikkelingen in de buurt.

 

              A G E N D A + O P R O E P

 

    voor de jaarvergadering op donderdag 3 juni 2004,

 

om 20.00 uur in de Thomaskerk, Prinses Irenestraat. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Voorafgaand aan de vergadering is er koffie en na afloop is er een drankje.

Voor de agenda verwijzen wij u naar de bijlage. De notulen vindt u in de binnenkant van dit stencil (niet opgenomen op de website).

 

Tegelijk doen we een tweetal oproepen:

a.       Voor nieuwe bestuursleden omdat twee huidige bestuursleden ons in 2005 gaan verlaten.

b.      Naar kandidaten voor het organiseren van de viering in 2005 van het 50-jarig bestaan van de buurt en het 25-jarig bestaan van onze vereniging.

 

Het 50-jarig bestaan van de Prinses Irenebuurt en het 25-jarig bestaan van de Vereniging

 

In 2005 is het circa 50 jaar geleden dat de eerste woningen in onze buurt zijn opgeleverd. Dit valt ongeveer samen met het 25-jarig bestaan van de Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg.

Het bestuur wil deze mijlpalen graag enige aandacht geven. Uitgangspunt is om activiteiten te organiseren die voor alle buurtbewoners bestemd zijn. Waar denken we dan aan? Enkele eerste ideeën:

·        Een fototentoonstelling van huizen en hun bewoners waarbij de foto’s door de inzenders worden voorzien van een korte tekst;

·        Een éénmalige jubileum buurtkrant met herinneringen van, door en met (oud)buurtbewoners;

·        Een architectonische wandeling waarbij met hulp van de huiseigenaren zoveel mogelijk informatie over de architectonische waarde van de huizen of gebouwen wordt verzameld;

·        Sport- en spelfestiviteiten voor de jeugd;

·        Een avondfeest voor de hele buurt in de stijl van de vijftiger jaren.

Het is de bedoeling deze en andere ideeën verder uit te werken in samenwerking met u. Wij hopen dat het plan u aanspreekt en we nodigen graag kandidaten uit zich te melden bij ons bestuurslid Jelle Keij tel. 6792734 (werk) / 6649678 en e-mail: jelle@keij.nl om samen met ons een comité te vormen dat zich vol enthousiasme zal inspannen om van de festiviteiten een groot succes te maken.

 

Voetbaltoernooi

Het inmiddels jaarlijkse buurtvoetbaltoernooi is gepland op zondag 29 augustus. Locatie als altijd het voetbalveldje aan het einde van de Minervalaan. Aanvang 14.00 uur. Einde ca. 16.00 uur. Na afloop van het voetbaltoernooi lijkt het ons leuk ter plekke - tot ca. 18.00 uur - een buurtborrel te organiseren. Dan kunnen ook niet voetballiefhebbers zich bij ons voegen. Wel willen we u vragen zelf voor een drankje en een hapje te zorgen. Voor vragen of suggesties kunt u terecht bij Jelle Keij, Prinses Marijkestraat 23 of via een e-mail aan jelle@jkeij.nl of ebbi@xs4all.nl  Tot de 27e?