Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg

H. Bosmansstraat 53; 1077 XG  Amsterdam / Postgiro 4459928 / www.irenebuurt.nl   

                                                                                                                    Juni 2009

Geachte buurtbewoner(s),                                                                

De Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg (VBP) is de vereniging van buurtbewoners die zich inzet voor behoud en verbetering van het leefklimaat in de buurt begrensd door het Beatrixpark, het Zuideramstelkanaal, de Dirk Schäferstraat en de Strawinskylaan. De VBP is alert op de gevolgen van de grootschalige kantoorontwikkeling in de buurt en spant zich in het bijzondere woonklimaat te behouden. Via dit stencil en www.irenebuurt.nl krijgt u steeds de laatste informatie.

Kom op 23 juni naar de deelraadsvergadering over het startbesluit Strawinsky

Aanvang 20.00 uur
Locatie: Stadsdeel Zuideramstel, President Kennedylaan 923

Dan kunt u horen wat de politieke partijen doen met de inspraak waar we met zijn allen op 4 juni uitgebreid gebruik van hebben gemaakt.
Een verslag met foto’s van deze inspraakbijeenkomst vindt u op onze website: www.irenebuurt.nl

Op deze website kunt u ook de nota van beantwoording van het stadsdeel vinden, evenals de (concept)adviesbrief van het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuideramstel aan B&W van de Centrale Stad.
Ook kunt u daar onze brief met aanbevelingen aan de stadsdeelraad lezen.
Hoewel er punten uit de inspraak overgenomen lijken te zijn, doet de Vereniging in deze brief een aantal concrete voorstellen tot amendering, onder andere voor wat betreft de hoogbouw en de bezonning en de aanleg van de Irenegracht.

Een grote opkomst is belangrijk, opdat de politici weten dat het ons serieus is.
Wellicht zien ze het ook als een signaal om in te schatten wat ons stemgedrag in maart 2010 bij de gemeente- en deelraadsverkiezingen zal zijn.

Tot dinsdag a.s.