Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg        

 

Secretariaat
Henriëtte Bosmansstraat 57
1077 XG  Amsterdam
e-mail: verbepar@gmail.com


Home
Actueel
Bestuur
Lid worden
Architectuurwandeling
Geschiedenis

Prinses Irenebuurt in cijfers
Jubileumboek
Parkeren
Bestemmingsplan
Afval
Natuur
Hondenbeleid
De buurtregisseur
Acties tegen lichtreclame
Zuidas
Archief
Links

Fotogalerij
Website

 

 

 Parkeren (2)

Eind 2002 bleek dat het stadsdeel bezig was met de voorbereiding van een Nota Parkeren in ZuiderAmstel. Onze advocaat heeft bij brief van 13 december 2002 gevraagd of dit betekent dat in afwachting van de besluitvorming over de nota geen wijziging van de parkeersituatie in onze buurt zal plaatsvinden. Een ambtenaar van het stadsdeel heeft dit in een brief van 23 december 2002 tegengesproken. Daarom is door onze advocaat een verzoek om voorlopige voorziening ingediend teneinde te voorkomen dat het betaald parkeren op 1 april 2003 wordt ingevoerd. Aangezien het stadsdeel liet weten dat de huidige regeling nog geldig zou blijven tot 1 juli 2003 is het verzoek om voorlopige voorziening weer ingetrokken. Op 13 februari 2003 heeft de vereniging ingesproken op de commissievergadering over de Nota Parkeren in ZuiderAmstel.
Lees de inspraakreactie. De vereniging heeft ook zeer uitvoerig schriftelijk op de parkeernota gereageerd.

De hoorzitting over het bezwaarschrift heeft plaatsgevonden op 25 februari 2003.
Toelichting Mr. S. Levelt, uitgesproken op de hoorzitting.


                                         naar pag. 3