Amsterdams Stadsblad    woensdag, 7 november 2007

ZUIDERAMSTEL – De strijd over de komst van hotel CitizenM in de Beethovenstraat duurt voort. Bewoners willen het hotel niet, stadsdeel en eigenaar zijn van plan om het te realiseren.

De uitkomst van de bezwaarprocedure tegen de bouwvergunning is er nog niet, toch heeft het stadsdeel al een sloopvergunning afgegeven voor het huidige pand. Dat staat op de locatie waar het hotel moet komen. Buurtbewoners komen hiertegen in opstand. Volgens hen zit in het gebouw asbest en is dit niet goed geïnventariseerd. Daardoor zou bij sloop een gevaar voor hun gezondheid ontstaan. Volgens stadsdeelvoorzitter Duco Adema wordt het verwijderen van de asbest uitgevoerd door een daarvoor gecertificeerd bedrijf en hoeven bewoners zich absoluut geen zorgen te maken over een aantasting van hun gezondheid. Ook het verlenen van de sloopvergunning is volgens Adema volgens de gebruikelijke procedures gebeurd.
Daarnaast heeft de actiegroep, die met name bestaat uit bewoners van de tegenover gelegen Princesseflat en de naastgelegen Pentaflat, ontdekt dat er een soort restaurant komt in het hotel. Hierdoor vreest zij nog meer overlast te krijgen van bezoekers, zoals werkenden uit het WTC die daar gaan lunchen. Volgens Michael Levie van CitizenM is vanaf het begin bekend geweest dat er een zogeheten ‘Food and Beverageconcept' komt: ,,Dit heb ik bij de eerste presentaties anderhalfjaar geleden al verteld. Er worden louter simpele snacks en drankjes geserveerd. Bezoekers van buiten het hotel weigeren we niet, maar we zullen het ‘restaurant' niet actief promoten. Levie betreurt het dat de bewoners het gesprek over eventuele overlast met name via de pers voeren. ,,Ik heb vaak gezegd dat alle vragen welkom zijn, maar daar hoor ik nooit iets van.''
Twee weken geleden zat Adema met buurtbewoners om de tafel. Hij bood toen aan om met CitzenM en bewoners een convenant te sluiten. Hierin worden vooraf afspraken vastgelegd om overlast te beperken.