Spreeuwen in de Prinses Irenebuurt, mei 2004                                                            


Op 24 november 2002 werden twee gierzwaluwkasten, model Zeist, aan de noordgevel van Henriëtte Bosmansstraat 26
opgehangen. In 2004 werd in een van de kasten een nest spreeuwen grootgebracht (zie foto's hierboven). In 2005 waren
beide kasten door spreeuwen bezet. De spreeuw is helaas verdwenen als broedvogel in de buurt. In 2016 is de linkerkast
na jarenlange leegstand verwijderd. Het dak was verdwenen. Op deze plek is op 11 juni 2017 een kauwenkast gehangen.

Ook aan de noordgevel van Prinses Marijkestraat 26 hingen twee gierzwaluwkasten, model Zeist
(bevestigd 2 februari 2003, zie foto hieronder).
Deze kasten zijn in 2010 verdwenen bij de bouw van een aantal dakkapellen in dit blok.