Strand Zuid en Zuidpool

Kennisgeving ontwerpprojectbesluit en ontwerpbouwvergunningen ten behoeve van Strand Zuid/Zuidpool, Stcrt. 2011, 5512 (30 maart 2011)

Ontwerpprojectbesluit krachtens artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening, ten behoeve van:
• De wijziging van de bestemming van de gronden in stadsstrand en met bijbehorende horecavoorzieningen, voor een periode van 6 jaar;
• De oprichting van twee gebouwen, een overkapping en diverse containers op een terrein gelegen nabij het gebouw Europaplein 18, met bestemming daarvan tot seizoensgebonden horecavoorzieningen, voor een periode van 6 jaar, conform de aanvraag om bouwvergunning onder nr. K01/0940 DMB 2010;
• De oprichting van twee gebouwen en diverse containers op een terrein gelegen nabij het gebouw Europaplein 18, met bestemming daarvan tot seizoensgebonden winterpaviljoen met horecavoorzieningen, voor een periode van 6 jaar, conform de aanvraag om bouwvergunning onder nr. K01/0941 DMB 2010.

Plankaart p. 4 (situatie)

Ruimtelijke onderbouwing projectbesluit Strandzuid/Zuidpool versie 8 maart 2011

Aanvraag projectbesluit

Aanvraag bouwvergunning Strand Zuid

Aanvraag bouwvergunning Zuidpool

Wm-veranderingsvergunning Strand Zuid 16 mei 2007

Melding verandering van inrichting art. 8:19 Wet milieubeheer 30 september 2010 ten behoeve van Zuidpool

Akoestisch onderzoek Strand Zuid, Tauw, 8 december 2006

Notitie Akoestische aspecten exploitatie Zuidpool bij Amsterdam RAI, Tauw, 2 september 2010

Natuurtoets RAI, 9 april 2010

Gedoogbesluit 17 maart 2011 Zuid B.V.

Gedoogbesluit 17 maart 2011 Amsterdam RAI B.V.

Gedoogbesluit 29 september 2011 Zuid B.V.