Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg        

 

Secretariaat
Henriëtte Bosmansstraat 57
1077 XG  Amsterdam
e-mail: verbepar@gmail.com


Home
Actueel
Bestuur
Architectuurwandeling
Geschiedenis

Prinses Irenebuurt in cijfers
Jubileumboek
Parkeren
Bestemmingsplan
Afval
Natuur
Hondenbeleid
De buurtregisseur
Acties tegen lichtreclame
Zuidas
Archief
Links

Fotogalerij
Website

 

 

 Vogels (2)


Een tjiftjaf die zich te pletter vloog. Zie het hiernaast opgenomen artikel uit Het Parool van 6 augustus 1993. De afloop van de zaak: de Dierenbescherming stelde hoger beroep in. Omdat de Assurantiebeurs van de zaak af wilde vanwege de niet aflatende aandacht van de media, betaalde zij f 5.000. Met dit geld is onderzoek verricht naar maatregelen om raamslachtoffers te voorkomen. Het onderzoeksrapport "Raamslachtoffers, onzichtbare barrières voor vogels", geschreven door dr. J.D. Vochteloo, verscheen in juni 1999. In het rapport wordt verwezen naar onderzoek waaruit blijkt dat raamstickers wel helpen, maar alleen als ze dicht op elkaar worden geplakt. In juni 2004 is een artikel over het onderzoek in Het Vogeljaar verschenen. In 2006 is de Assurantiebeurs geheel verbouwd ten behoeve van de vestiging van een advocatenkantoor, waarbij alle ramen zijn vervangen door een niet-spiegelende soort.
Dit zijn de links naar het tweedelige artikel in Het Vogeljaar:
http://www.windowcollisions.info/public/Ramslachtoffers.pdf http://www.windowcollisions.info/public/raamslachtoffers_2004-deel2.pdf