De tijd die vliegt, een wandeling door Prinses Irenebuurt, verzorgd door Lieneke Meurs                                          pag. 3
We keren terug naar de Fred. Roeskestraat en lopen rechtsaf richting tunneltje onder de Parnassusweg door. Aan de rechterkant ziet u:

4. Vestiging Kantongerecht aan Parnassusweg 200, architect B. Loerakker (VDL), bouwjaar 1970-75, uitbreidingen met de Rechtbank en het Parket in 1992. Het eerstgebouwde deel is op verzoek van de Bond Heemschut in september 2013 aangewezen als gemeentelijk monument. Binnen is bijzonder de zichtbare betonstructuur, die ook in de Thomaskerk (nr. 13) is toegepast.

We lopen het tunneltje door: de Parnassusweg en Strawinskylaan zijn hier verhoogd in 1972 ter ontsluiting van het NMB-gebouw, nu Atrium. De verhoogde laan zorgt voor verkeersscheiding, afscheiding van het kantorengebied en rust in de Prinses Irenebuurt. 
 
 
 
 

       naar pag. 4