Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg

                                              Henriėtte Bosmansstraat 53 1077 XG Amsterdam

                                                                  www. irenebuurt.nl

 

 

Aan Burgemeester en Wethouders

van Amsterdam

Dienst Milieu en Bouwtoezicht

Postbus 922

1000 AX  Amsterdam

 

                                                                                   Amsterdam, 27 juli 2004

 

betreft: zienswijze W1/0264-2004

 

Geacht College,

 

Hierbij dienen wij onze zienswijze in met betrekking tot de bouwaanvraag met nummer W1/0264-2004 voor het oprichten van een kunstobject (tijdelijk) op een terrein aan de Prinses Irenestraat, gepubliceerd in het Amsterdams Stadsblad van 14 juli jongstleden. Het betreft hier, gezien de bij de aanvraag gevoegde fotomontage met onderschrift Lokatie 3: Minervaplantsoen, een zeer groot bord op twee palen, geplaatst in het speelveld aan de Prinses Irenestraat.

Wij vinden dit geen goede locatie voor dit kunstwerk. Op het speelveld wordt overeenkomstig de bedoeling en inrichting ervan regelmatig gevoetbald. Het bord staat dan in de weg en dit kan tot ongelukken leiden. Ook denkbaar is dat het bord beschadigd wordt omdat het wellicht uitnodigt om ballen waarmee op het veldje gespeeld wordt, ertegenaan te schoppen of te gooien.

Daarnaast zorgt het bord voor schaduwwerking, waardoor de groei van het gras in de nabijheid ervan mogelijk wordt belemmerd.

Voorts merken wij op dat het bord zeer prominent in de zichtlijn van de Minerva-as staat, waarvan het juist de bedoeling was deze zoveel mogelijk vrij te houden.

Ten slotte is plaatsing van het bord op deze locatie volgens ons in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Wij treden graag met de aanvrager in overleg over een alternatieve locatie.

 

 

Hoogachtend,

 

J.E. Shaya,                                                                     J.D.M. Meurs

voorzitter