Date: Mon, 16 Jun 2008
Topic: Zomerfeest Zuidplein
From: "Felicia Mallens" <Felicia.Mallens@zuideramstel.amsterdam.nl>
To: <balowa@zonnet.nl>

Geachte mevrouw Shaya en de heer/mevrouw Van Mourik,

Op uw in uw brief van 12 juni 2008 gestelde verzoek stuur ik u hierbij de situatietekening waarop aanvrager van de evenementenvergunning voor het zomerfeest op het Zuidplein (de heer M. Labes) het podium, het aggregaat en de locatie en richting van de boxen heeft aangegeven.

Er is inderdaad geen eindtijd in de aanvraag aangegeven. Na ontvangst van de aanvraag heb ik de heer Labes hierover telefonisch gesproken en heb ik aangegeven, dat in de vergunning - net als vorig jaar - de eindtijd voor het ten gehore brengen van de versterkte muziek op 24.00 uur zal worden vastgesteld. De eindtijd voor het feest zal - net als vorig jaar - 01.00 uur zijn. Excuses dat ik deze informatie niet beschikbaar voor u had bij de terinzagelegging.

In reactie op uw brief van 12 juni 2008 heeft de heer Labes aangegeven, dat er geen mogelijkheid is gebruik te maken van de netstroomvoorziening in het WTC. Ook heeft hij aangegeven, dat De Blauwe Engel één keer per jaar een buitenfeest op het Zuidplein organiseert en dat geprobeerd wordt de overlast daarbij zo beperkt mogelijk te houden.

Indien u klachten heeft over het geluidniveau kunt u uw klacht melden bij het Klachtennummer van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (020-551 34 56), dat 24 per dag bereikbaar is.

Zou u zo vriendelijk willen zijn deze e-mail door te sturen aan de heer/mevrouw van Mourik?

In afwachting van uw eventuele verdere zienswijze en met vriendelijke groet,

Felicia Mallens
medewerker APV/Bijzondere Wetten stadsdeel Zuideramstel
afdeling Vergunningen en Subsidies
postbus 74019
1070 BA Amsterdam

tel: ------- (spreekuur tussen 11.00 en 12.00 uur)
fax: 020 - 54 64 606