Dossier Woongenot

Beleidskader Puccinimethode vastgesteld door de gemeenteraad (januari 2018)
De Puccinimethode staat voor een kwalitatief goede, fysieke inrichting van alle Amsterdamse openbare ruimte; alle Amsterdamse straten, pleinen, parken en plantsoenen. Er is sinds 2004 door verschillende disciplines aan gewerkt. Op 24 januari 2018 is een volgende stap gezet: de  gemeenteraad heeft een nieuw Beleidskader Puccinimethode vastgesteld.
Dit Beleidskader Puccinimethode betreft een actualisatie en uitbreiding van het Handboek Puccinimethode Rood uit 2014. Richtinggevend bij de actualisatie is de Visie Openbare Ruimte. De ambities en voorstellen die hierin vastgelegd zijn maken dat de Puccinimethode in haar aspecten nu veel sterker redeneert vanuit duurzaamheid, hergebruik, innovatie, flexibiliteit bij de inrichting van openbare ruimte en het principe van de 'ongedeelde stad'.
-klik hier voor het beleidskader Puccinimethode (44MB)
-klik hier voor het handboek Rood (49MB)
-klik hier voor de website van de gemeente in pdf, hier is de link naar de website