Erfpachtbijeenkomst Thomaskerk 4 juli 19.30 uur

Datum:  donderdag 4 juli 2019 tot dinsdag 4 juni 2019

Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen en de deadline 1-1-2020 nadert....

Op 4 juli is er opnieuw een avond over erfpacht in de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36. 

Sprekers: 

Lex van Drooge: oud raadslid gemeenteraad CDA. Lex geeft voorlichting aan erfpachters door de hele stad, omdat de gemeente dit tot nu toe verzuimt. Zijn erfpachtavonden zijn telkens snel volgeboekt. Hij presenteert voor ons een samenvatting van zijn verhaal

Koen de Lange: behartigt al jaren belangen van erfpachters via SEBA. Koen geeft een overzicht van de laatste ontwikkelingen. Hij zal ook speciaal aandacht besteden aan de situatie van erfpachters die aankijken tegen een canonherziening binnen 15 jaar.

Laurens Lochtenberg: schrijver van het rapport "Redelijkheid en billijkheid bij erfpacht". Dit rapport toont de fouten in het huidige overstapvoorstel aan. Laurens heeft in het rapport ook een voorstel gedaan voor verbetering van de regeling.

Iedereen welkom.
Inloop vanaf 19.00
Start programma 19.30

De avond wordt georganiseerd door de Amsterdamse Woon en Erfpachtvereniging.

Met vriendelijke groet

Bowine Michel