Dossiers

Binnen het bestuur en de vereniging zijn diverse commissies en werkgroepen actief om onze belangen te behartigen. Soms zijn ook individuen of groepen van buiten onze buurt actief op deze dossiers. In het menu links vind je informatie per dossier.